Gestió i organització en la construcció

Deduccions a l'IRPF per obres de millora de l'eficiènci...

Postgrau Facility Management - G51316

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfi...

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

Postgrau Facility Management - G51315

Gestió de l'obra - G91505

Gestió de l'obra - G91504

Gestió de l'obra - G91503

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfi...

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

Postgrau Facility Management - G51314

Gestió de l'obra - G91502

Rendibilitat d'un projecte immobiliari: VAN i TIR (Vide...

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfi...

Gestió de l'obra - G91501

Postgrau Facility Management - G51313

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Ma...

Càlcul d'honoraris professionals - G12902