Gestió i organització en la construcció

Gestió de l'obra - G91504

Gestió de l'obra - G91503

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfi...

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

Postgrau Facility Management - G51314

Gestió de l'obra - G91502

Rendibilitat d'un projecte immobiliari: VAN i TIR (Vide...

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfi...

Gestió de l'obra - G91501

Postgrau Facility Management - G51313

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Ma...

Càlcul d'honoraris professionals - G12902

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfi...

Postgrau Facility Management - G51312

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

Postgrau de Gestió de Projecte i Obra

LEAN CONSTRUCTION: COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT EN LA ...

LEAN CONSTRUCTION: COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT EN LA ...

Anàlisi de viabilitat d'operacions immobiliàries