Gestió i organització en la construcció

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfi...

Postgrau Facility Management - G51317

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

LEAN CONSTRUCTION - G91702

LEAN CONSTRUCTION - G91701

Postgrau Cap d'Obra - O10016

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfi...

Deduccions a l'IRPF per obres de millora de l'eficiènci...

Postgrau Facility Management - G51316

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfi...

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

Postgrau Facility Management - G51315

Gestió de l'obra - G91505

Gestió de l'obra - G91504

Gestió de l'obra - G91503

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfi...

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobilia...

Postgrau Facility Management - G51314

Gestió de l'obra - G91502