Aquest curs forma part del Pla de formació preparat per a l'empresa Constructora del Cardoner

Objectius

  • Disposar de tècniques i mètodes per fer una planificació tècnica.
  • Disposar de tècniques i mètodes per a la planificació econòmica de l’obra i millorar la gestió financera, realitzant el seguiment i l’actualització.
  • Programar i coordinar l’execució del procés de contractació seleccionant proveïdors i empreses col·laboradores.
  • Analitzar i comparar ofertes per a l’adjudicació de subcontractes.
  • Obtenir capacitats per estimular els potencials personals i organitzatius del cap d’obra aplicant eines en tècniques de recursos humans que ens ajudin a millorar la producció de l’obra.
  • Conèixer les patologies i tècniques d’intervenció més habituals en sostres.
  • Conèixer les patologies i tècniques d’intervenció més habituals en façanes i cobertes.

Programa

Mòdul 1. Planificació i organització del temps, cost i recursos.
Mòdul 2. La contractació de l’obra.
Mòdul 3. Habilitats humanes del cap d’obra.
Mòdul 4. Intervenció en elements horitzontals. Sostres.
Mòdul 5. Rehabilitació en façanes i cobertes

Durada

116 hores

Calendari

Del 17 de gener al 27 de novembre de 2020