Deduccions a l'IRPF per obres de millora de l'eficiència energètica - F10501

Objectiu

  • Conèixer les deduccions que podem aplicar a l’IRPF quan fem obres de millora d’eficiència energètica.

Programa

  1. Les deduccions i supòsits d’aplicació.
  2. Casos pràctics a partir de les dades dels certificats d’eficiència energètica.
  3. Bonificacions en els tributs locals i llibertat d’amortització en l’Impost sobre Societats.

 Tornar a la pàgina principal