Cursos disponibles

  Preparació oposició Ajuntament de Barcelona

  Tècniques de negociació i resolució de conflictes - C90...

  Certificació energètica d'edificis existents (CE3X) (Vi...

  Taules dinàmiques amb Excel - T92501

  Postgrau Rehabilitació i Sostenibilitat d'edificis res...

  Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Ur...