Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobiliaris - G51411

La situació actual del mercat immobiliari reclama professionals amb una preparació més tècnica i de coneixements multidisciplinaris que siguin capaços d’aplicar tècniques innovadores i creatives a la gestió de patrimonis i comunicació amb els seus clients, d'aquí la formació específica que el CAATEEB us ofereix buscant sempre l'especialitzció en el perfil professional.
 
S’entén com a gestió de la propietat i actius immobiliaris Property Management, l’operació, control i supervisió de béns arrels amb la finalitat que produeixin la major rendibilitat possible, tant en el seu període d’explotació, com en la seva operació de venda. 


Amb aquest curs, els alumnes milloraran les seves competències en totes les seves facetes relatives a la gestió d’actius immobiliaris, ja sigui en propietat o en lloguer, com a propietari, arrendador o arrendatari, així com en tota l’àrea de serveis associats.

  • Gestionar de forma integral els recursos immobiliaris i els serveis de recolzament.
  • Prendre les decisions estratègiques sobre la gestió d’immobles.
  • Millorar la rendibilitat i la reducció de costos.
  • Optimitzar les propietats e inversions immobiliàries.

 Tornar a la pàgina principal