Postgrau Facility Management - G51316

La profunda transformació de la dinàmica del treball fa que la gestió del manteniment dels actius d'edificis i els seus serveis generals sigui una bona sortida laboral a la situació actual del sector.

L'objectiu d'aquest curs és que els alumnes adquirireixin els coneixements i les eines per gestionar eficientment els processos de serveis de suport al negoci a través del Facility Management.

Amb aquest curs, els alumnes milloraran assoliran els següents objectius.

    • Adquirir els coneixements i les eines per gestionar eficientment els processos de serveis de suport al negoci a través del Facility Management.
    • Conèixer i entendre la legislació vigent que afecta al Facility Management.
    •  Analitzar i planificar el manteniment preventiu i correctiu de l'edifici augmentant el cicle de vida de les instal·lacions, estalviant costos en la seva gestió.
    • Adquirir els coneixements per seleccionar i implementar el software de gestió de Facility Management més adient.

 Tornar a la pàgina principal