Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfil internacional

Presentació

El Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme proporciona una formació orientada a formar  professionals capaços de dirigir operacions immobiliàries, des de la seva concepció fins al lliurament del producte edificat a l'usuari.
 
Aquest curs busca formar professionals que s'encarreguin d'impulsar i dirigir el projecte des d'una perspectiva de globalitat, portant a terme els treballs de planificació, coordinació i seguiment, i desenvolupant les habilitats de liderar, programar i conduir l'operació cap als objectius de temps, cost i qualitat definitius.

Objectius

L'objectiu d'aquest Màster Project Manager és

 1. Formar professionals capaços de dirigir operacions immobiliàries, des de la seva concepció fins al lliurament del producte edificat a l'usuari.
 2. Adquirir els coneixements per impulsar i dirigir el projecte des d'una perspectiva de globalitat, portant a terme els treballs de planificació, coordinació i seguiment, i desenvolupant les habilitats de liderar, programar i conduir l'operació cap als objectius de temps, cost i qualitat definitius.
 3. Convertir-se en un professional internacional especialitzat en Project Manager i acreditat pel Project Management Institute (PMI).

Programa

Mòdul 1. Management

 • El Project Management en la construcció.
 • Direcció empresarial.
 • El Project Manager com a directiu.

Mòdul 2. Mercat i màrqueting immobiliari

 • L'estudi de mercat.
 • Anàlisi de l'oferta i la demanda.
 • Definició del client potencial.
 • Polítiques de preus i de finançament
 • Pla de màrqueting.
 • La comercialització del producte immobiliari.
 • Cas pràctic.

Mòdul 3. Avaluació financera de projectes

 • Introducció a les finances. Instruments bàsics.
 • Anàlisi i selecció  d'inversions. Avaluació financera.
 • Gestió de costos en els projectes.  

Mòdul 4. Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

 • Fiscalitat immobiliària.
 • Finançament hipotecari.
 • Estudis de rendiment i rendibilitat.
 • Estudi i planificació econòmica d'una promoció immobiliària.
 • Anàlisi de viabilitat de diferents tipus de promocions immobiliàries.
 • Cas pràctic.

Mòdul 5. Promoció i gestió del sòl per edificar

 • Planejament.
 • Sistemes d'actuació. Drets i Deures.
 • Valoracions i reparcel·lacions.
 • Planificació i gestió de l'operació urbanística. Viabilitat urbanística.
 • Viabilitat urbanística.

Mòdul 6. La certificació del PMI (Project Manager Institute)

 • La direcció de projectes i el seu context.
 • Grups de processos. Gestió de la integració i de l'abast. Gestió de temps, costos, qualitat, RRHH i comunicació. Gestió dels riscos i les adquisicions.

Mòdul 7. Gestió del projecte i l'obra

 • BIM Project Management.
 • Estratègies de contractació del projecte.
 • Planificació.
 • Avantprojecte, projecte executiu, auditoria de projecte, projectes reglamentaris i gestió de llicències.
 • Predimensionat.
 • Licitació-contractació i control pressupostari.
 • Resolució d'un cas.

Mòdul 8.Habilitats directives

 • Habilitats directives (lideratge, comunicació, negociació, gestió de conflictes).
 • Presentacions en públic.

Mòdul 9. Projecte Project Management (PPM)