ObjectiuConèixer l’estàndard Passivhaus i els criteris de certificació.Conèixer el context general de la construcció amb criter...
ObjectiusL'alumne adquirirà una visió general de com afrontar un Pla de Millora d'Eficiència Energètica. Entendre el plantejament bà...
ObjectiusDonar una visió ràpida sobre la contractació de subministraments energètics, en aquest cas electricitat, des d'un habitatge a...
ObjectiusDonar una visió ràpida sobre la contractació de subministraments energètics, en aquest cas electricitat, des d'un habitatge a...
DescripcióEl radó és un gas radioactiu, d'origen natural, que es produeix a partir de la desintegració radioactiva natural de l’urani....
Objectius Donar una visió genèrica de les diferents certificacions de sostenibilitat que  existeixen en el mercat i les seve...
ObjectiusConèixer l’estàndard Passivhaus i els criteris de certificació.Conèixer diferents edificis Passivhaus a Catalunya.ProgramaFil...
ObjectiusL'alumne adquirirà una visió general de com afrontar un Pla de Millora d'Eficiència Energètica. Entendre el plantejament...
ObjectiuDonar a conèixer la matèria d'energies renovables, estalvi energètic, sostenibilitat i els sistemes de certificacions per...