Energia, medi ambient i construcció sostenible

La Certificació energètica: CE3X - Next Generation - M...

Diagnosi i millores a les instal·lacions - Subvencionat...

L'Envolupant tèrmica. Modelat, Diagnosi i millores - Su...

La Certificació energètica: CE3X - Next Generation - M...

La Certificació energètica: CE3X - Next Generation - M...

Càlcul de Ponts tèrmics amb Therm - NEXT GENERATION - ...

La Certificació energètica d'edificis: HULC - Next Gene...

La Certificació energètica: CE3X - Next Generation - M...

Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques...

L’eina CE3X per la justificació dels ajuts de rehabilit...

L’eina CE3X per la justificació dels ajuts de rehabilit...

L’eina CE3X per la justificació dels ajuts de rehabilit...

Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques...

Certificació energètica d'edificis existents (CE3X) (Vi...

Certificació energètica d'edificis existents (CE3X) (Vi...

Postgrau en Rehabilitació Energètica NEXT GENERATION

Certificació energètica d'edificis existents (CE3X) (Vi...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria En...

Passivhaus al clima mediterrani (Videoconferència) - M2...

Sistemes de gestió energètica (Videoconferència) - M220...