Càlcul de Ponts tèrmics amb Therm - NEXT GENERATION - M22601

Objectiu

  • Adquirir coneixements per a identificar els diferents ponts tèrmics que poden existir als edificis i avaluar-los mitjançant el programa de càlcul THERM per a la seva posterior inclusió en els càlculs reglamentaris o eines de simulació energètica.

Programa

  1. Definició de ponts tèrmics.

  2. Tipologies de diferents categories de ponts tèrmics.

  3. Fonaments del càlcul de ponts tèrmics.

  4. THERM, eina per al càlcul de ponts tèrmics.

  5. Catàlegs de ponts tèrmics.