Certificació energètica d'edificis existents (CE3X) (Videoconferència)

Objectiu

Conèixer  el procediment i l’eina associada al procés de certificació d'edificis existents CE3X.

Programa

  1. Certificació energética: conceptes bàsics i context normatiu.
  2. Eina CE3X: explicació general. 
  3. Cas pràctic 1 : edifici plurifamiliar.
  4. Cas pràctic 2 : certificació d’un habitatge.
  5. Cas pràctic 3 : edificis terciaris.
  6. Cas pràctic 3 : gran terciari.
  7. Eina CE3X: Complements i procediments administratius