Vés al contingut principal

Protecció enfront de l'exposició al radó (Granollers) - M21803

Objectius

  • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer el radó i els seus efectes en la salut, capacitant als tècnics per a dissenyar, dimensionar i redactar la solució tècnica més adequada per a la protecció a l’exposició al radó.

Programa

  1. Què és el radó?
  2. Aplicació del CTE HS 6: àmbit aplicació, zona I i zona II, solucions segons la zona...
  3. Excepcions del CTE en rehabilitació: quins assaigs realitzar per justificar-ho i quan. 
  4. Control qualitat. Interpretació de resultats.
  5. Solucions constructives: genèrica per paraments verticals i horitzontals, solucions per a arquetes, fosso ascensors,...

 Tornar a la pàgina principal