La Certificació energètica: CE3X - Next Generation - M18681

Objectiu

 • Adquirir coneixements de l'eina de certificació CE3X per obtenir el certificat energètic i verificar el document bàsic d’estalvi d’energia del CTE. Es revisaran els requisit d’estalvi energètic per complir amb els ajuts de rehabilitació d’habitatges dels fons Next Generation.

Programa

  1. Com utilitzar l’eina CE3X: definició de l’envolupant tèrmica.
   1. Reial decret 390/2021 que regula l’àmbit de la certificació energètica d’edificis.Exercici de certificació energètica d’habitatge unifamiliar.
  2. CTE 2019: Limitació del consum energètic i control de la demanda energètica.
   1. Exercici de certificació i verificació del CTE DB-HE d’habitatge plurifamiliar. Complement del CE3X de verificació dels ajuts.
  3. Com utilitzar l’eina CE3X: definició dels sistemes.
   1. Exercici de certificació i verificació del CTE DB-HE d’habitatge unifamiliar.Verificació dels criteris dels ajuts de rehabilitació d’habitatges (fons Next Generation).
  4. Utilització de complements de CE3X.
   1. Exercici de certificació i verificació del CTE DB-HE d’habitatge plurifamiliar i petit terciari. Verificació dels criteris dels ajuts de rehabilitació d’habitatges (fons Next Generation).