L’eina CE3X per la justificació dels ajuts de rehabilitació energètica – FNG - M22401

Objectiu

Adquirir coneixements del programa CE3X per justificar els ajuts de la rehabilitació energètica. els ajuts de la rehabilitació energètica.

Programa

1. Habitatge unifamiliar.

  • Normativa: certificació energètica (RD 390/2021) i estalvi d’energia (CTE DB-HE0 i HE1).
  • Utilització de l’eina CE3X.
  • Exercici d’habitatge unifamiliar sobre la justificació d’estalvi energètic en el marc dels ajuts de rehabilitació d’habitatges (Next Generation).

2. Habitatge plurifamiliar.

  • Normativa: estalvi d’energia (CTE DB-HE3, HE4 i HE5).
  • Exercici d’habitatge plurifamiliar sobre la justificació d’estalvi energètic en el marc dels ajuts.