ObjectiusPotenciar les capacitats de tractament de la informació i comuncació d'acord a uns objectius personals o professionals...
ObjectiusConèixer l'eina ZOOM per realitzar videoconferències com a mitjà per realitzar jorna...
ObjectiusDonar eines pràctiques als assistents perquè puguin preparar i portar a terme sessions formatives en streaming, o...
ObjectiusConèixer habilitats i estratègies d’influència a partir de l’observació de l’estil de do...
Benvolgudes i benvolguts,Us donem la benvinguda a aquesta web, on trobareu diferents eines i recursos.Esperem que us resultin d'utilitat.
TestfetperBlackbird