Com utilitzar l’aplicació ZOOM per fer classes per videoconferència

Objectius

  • Conèixer l'eina ZOOM per realitzar videoconferències com a mitjà per realitzar jornades formatives.

Programa 

1.      Eina ZOOM.
2.      Recursos disponibles.