Eines i recursos per a la persuasió

Objectius

  • Conèixer habilitats i estratègies d’influència a partir de l’observació de l’estil de docència: model d’estils docents.
  • Ampliar la mirada d’aspectes relacionals per part del formador/a que li permetrà augmentar resultats d’aprenentatge.

Programa 

1.      Model d’estil docent.
2.      La personalitat com a clau d’influència: carisma.
3.      Fonts d’influència emocional.
4.      El model de la retòrica d’Aristòtil: ETHOS,PATHOS,LOGOS