Com preparar i fer una sessió formativa on line

Objectius

  • Donar eines pràctiques als assistents perquè puguin preparar i portar a terme sessions formatives en streaming, on line o altres formats elearning.
  • Establir metodologia de preparació dels programes i les sessions.
  • Desenvolupar habilitats de comunicació per parlar davant la càmera 

Programa 

PART 1: Com preparar la sessió on line:
- Com preparar els continguts tenint en compte el format i les eines: zoom, hangout, etc.
- Directe Vs. Sessió gravada.
- Tècniques per connectar amb l’audiència on line.
- Gestió del temps.

PART 2: Claus per la comunicación en la formació a distància:
- Parlar davant d’una càmera.
- LLenguatge no verbal.
- Llenguatge paraverbal: veu, articulació, ritme, silencies, etc.
- Imatge personal.