Comunicació Facilitadora

Objectius

  • Potenciar les capacitats de tractament de la informació i comuncació d'acord a uns objectius personals o professionals.
  • Fixar en la memòria les accions òptimes. Discutir, revisar o modificar les que no ho siguin

Programa 

1. Disposicions vinculades a les converses: determinació, estabilitat, flexibilitat i auto apertura.

2. Comunicació conscient: la responsabilitat en les converses.

2.1. De la intenció al missatge: errors freqüents.

2.2. Gestió de les expectatives.

2.3. Observació vs. Judici.

3. Tècniques converses facilitadores

3.1. Preguntes poderoses: preguntar vs. dir.

3.2. Elogiar vs Encoratjar.

3.3 Rescatar vs. Capacitar.