Recursos per la docència en modalitat híbrida

DESCRIPCIÓ

Les circumstàncies que han acompanyat aquest darrer any han fet incorporar noves modalitats docents en les formacions del CAATEEB.

En aquest moment, els formadors i formadores han establert de forma natural comunicar i relacionar-se amb els participants de les formacions de forma síncrona en pantalla i de forma asíncrona en el campus virtual. S’incorpora actualment una nova modalitat: la docència en modalitat híbrida (presencial i en remot).

Els formadors i formadores som conscients que hem parlat en pantalla més que mai, que som el principal canal de transmissió i que dominem eines digitals per poder impartir les sessions. Hem incorporat pautes per crear proximitat, presencia digital, escolta i atenció en els participants.

Ens serveix l’experiència i les pautes de la docència en modalitat on line per a un docència híbrida?

L'acció formativa que presentem “Recursos per la docència en modalitat híbrida” pretén aportar recursos i pautes als i a les formadores del CAATEEB per ampliar el seu coneixement i perspectiva en el moment d’impartir la seva docència en modalitat híbrida.

 

OBJECTIUS 

1.    Analitzar els elements presents en una docència hibrida. A partir de la seva descripció saber com posar-ho en joc, per a desenvolupar una sessió docent.

2.    Aportar tècniques i pautes per transmetre una informació que connecti amb l'audiència (persona o grup) sent el docent l’eix principal d’una sessió híbrida.

3.    Ampliar perspectiva i informació sobre eines i activitats que permetin gestionar l’atenció, participació i interès del grup.

 
PROGRAMA 

1. ASPECTES ESCÈNICS A TENIR EN COMPTE

1.1. Preparació de l'entorn síncron presencial i remot i l’entorn virtual (campus)

1.2. Eines digitals per dinamitzar la docència

 

2. COMUNICACIÓ NO VERBAL EN MODALITAT HÍBRIDA

2.1. Components de veu.

2.2. La mirada: on s’ha d’adreçar?

2.3. La gesticulació i el moviment en entorns híbrids.

2.4. Aspectes no verbals dels interlocutors i del grup

 

3. L’ASPECTES VERBALS

3.1. Estructura del contingut síncron i virtual: elements didàctics

3.2. Recursos per apropar-nos i guanyar-nos l'audiència

-    Exemples compartits.

-    El metallenguatge: codi compartit.

-    Sistemes representacionals.

 

4.   EMOCIONS EN LA COMUNICACIÓ HÍBRIDA

4.1. Escolta emocional en pantalla i en presencial: gestió del cansament, la vergonya, el desinterès...

4.2. Elements d'atenció i distracció:

-    La síndrome del/de la presentadora

-    La síndrome del/de la pianista de bar

4.3.L'art d'interpel·lar

-    Ús de preguntes

-    Activitats que funcionen o no funcionen en l’espai virtual