Objectius:
Donar a conèixer la matèria d'Urbanisme (en les temàtiques Legislació-Planejament, Gestió Urbanística, Intervenci...
ObjectiusAdquirir coneixements sobre reparcel·lació, normativa i la seva aplicació per efectuar reparcel·lacions.

Pro...
ObjectiuConèixer les diferents formes i modalitats de gestió urbanística que contempla la normativa.Desenvolupar un cas pràctic...
ObjectiuAdquirir coneixements sobre el cadastre immobiliari.Aprendre com accedir a la informació cadastral i intercanviar informació.Prog...
ObjectiuAdquirir coneixements sobre el cadastre immobiliari.Aprendre com accedir a la informació cadastral i intercanviar informació.Prog...
ObjectiuAdquirir coneixements sobre el cadastre immobiliari.Aprendre com accedir a la informació cadastral i intercanviar informació.P...
Objectius:
Donar a conèixer la matèria d'Urbanisme (en les temàtiques Legislació-Planejament, Gestió Urbanística, Intervenci...
PresentacióEl “Programa Enfocat sobre Urbanisme a Catalunya: (i) el sòl no urbanitzable i (ii) la protecció de la legalitat urb...