Objectius
Conèixer la normativa d’aplicació.Aprendre a plantejar una inspecció. Redactar de forma ...
Objectius
Conèixer la normativa d’aplicació.Aprendre a plantejar una inspecció. Redactar de for...
Objectius
Analitzar els aspectes a tenir en compte per un informe-valoració (l’encàrrec, visita finca, documentació n...