La nova tramitació del certificat d'habitabilitat - P14536

Objectius

Conèixer la normativa d’aplicació.

Aprendre a plantejar una inspecció.

Redactar de forma correcta els certificats de l’habitatge usat.

 Programa  

  1. Paràmetres normatius.
  2. Com plantejar una inspecció.
  3. Redactar de forma correcta el certificat d'habitatge usat.