ObjectiuConèixer el CTE DB-HR per tal de realitzar una correcta direcció d’obra, coneixent els objectius numèrics, els d...
OBJECTIUSConèixer les tipologies d’expedients de canvi d’ús, els requeriments tècnics i normatius que s’han de satisfer a ...
OBJECTIUSConèixer les tipologies d’expedients de canvi d’ús, els requeriments tècnics i normatius que s’han de satisfer a ...
OBJECTIUSConèixer les tipologies d’expedients de canvi d’ús, els requeriments tècnics i normatius que s’han de satisfer a ...
Objectius Explicar conceptes i terminologia pròpies d'una incidència amb una companyia asseguradora.Programa  Terminis ...
OBJECTIUSConèixer les tipologies d’expedients de canvi d’ús, els requeriments tècnics i normatius que s’han de satisfer a&nb...
OBJECTIUSConèixer les tipologies d’expedients de canvi d’ús, els requeriments tècnics i normatius que s’han de satisfer a&nb...
OBJECTIUSConèixer les tipologies d’expedients de canvi d’ús, els requeriments tècnics i normatius que s’han de satisfer a&nb...
OBJECTIUSConèixer les tipologies d’expedients de canvi d’ús, els requeriments tècnics i normatius que s’han de satisfer a ...
OBJECTIUSConèixer les tipologies d’expedients de canvi d’ús, els requeriments tècnics i normatius que s’han de satisfer a ...