Terminologia aseguradora en les obres (Videoconferència)

Objectius 

  • Explicar conceptes i terminologia pròpies d'una incidència amb una companyia asseguradora.

Programa  

  1. Terminis de carència.
  2. Primer risc.
  3. Valor Parcial.
  4. Beneficiaris.
  5. Peritacions.
  6. Terceries.