Preparació oposició Ajuntament de Barcelona

Objectiu

Establir un espai per preparar les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona.