Objectius Identificar bloquejos (creences, emocions) que ens impedeixen sostenir-nos en el nostre centre en el moment actual.Apre...
Objectius Identificar les competències sorgides de forma natural en el context social i econòmic actual.Fer la transferència a ca...
ObjectiusAdquirir consciència de la importància que té la Intel·ligència Emocional per al
benestar personal i de l’equip.Entendre q...
ObjectiusConèixer els factors i el procediment per a fer una Direcció per Objectius.Familiaritzar-se en la formulació d’objectius i el...
NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Objetivos - Distinguir qué proceso es de negociación y qué proceso no lo es. - Asumi...