Aquest Pla de formació s'ha preparat per a l'empresa Calaf Grup

Objectius

  • Desenvolupar les habilitats (negociació, treball en equip, resolució de conflictes...) per a la gestió de l'obra.
  • Disposar de tècniques i mètodes per fer una planificació tècnica.
  • Disposar de tècniques i mètodes per a conèixer i analitzar els costos de l'obra i poder controlar-los i gestionar-los.
  • Disposar de tècniques i mètodes per a la planificació econòmica de l’obra i millorar la gestió financera, realitzant el seguiment i l’actualització.
  • Conèixer els conceptes i criteris del Lean Construction per aplicar-los a l'obra.

Programa

Mòdul 1. Habilitats Humanes. 
Mòdul 2. Planificació tècnica. 
Mòdul 3. Planificació econòmica: Pla de Viabilitat.
Mòdul 4. Planificació econòmica: cost, recursos i seguiment.
Mòdul 5. Lean Construction.

Durada

51 hores

Calendari

Del 30 de setembre al 10 de desembre de 2020