Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Z

Zelador d'obres

Qui està encarregat de zelar o vigilar que certes obres es realitzin de conformitat amb unes determinades dispocions o per evitar que es  facin obres sense permís.


Zenital

Es diu de la llum que entra a una habitació pel treginat o sostre.


Zigurat

Nom del tipus de temple en forma de torre piramidal escalonada, de planta quadrada i amb rampes laterals ascendents, característic de l'arquitectura religiosa de la Mesopotàmia.


Zonificació

Descomposició de la ciutat en zones segons usos i densitats.


Zoòfor

Nom que antigament donaven al fris de certs entaulament d'arquitectura clàssica, decorats amb escultures d'animals o d'homes.


Zumzeig

Moviment alternatiu i repetit de pujada i baixada, d'una cosa que fimbra.


Zumzejar

Fimbrar; oscil·lar,  moure's pujant i baixant alternativament i amb rapidesa, un sostre, una biga, etc.; sota els efectes d'una càrrega dinàmica.