Benvinguts al Campus Virtual


Benvinguts al campus on line del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnicos i Enginyers d'Edificació de Barcelona.

L'objectiu del Campus és apropar la formació  permanent i el desenvolupament competencial als professionals del sector de l'edificació.


Consulta el nostre catàleg

  Cursos disponibles

  DescripcióPerit judicial és aquella persona que, essent experta en una matèria determinada, il·lustra al Magistrat en aquesta matèria,...
  Objectiu
  Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer les eines de Presto 2018, en els àmbits del pressupost i l...
  ObjectiusAdquirir els coneixements necessaris  per  poder  emetre   un  informe sobre la valoraci...
  ObjectiusConèixer la normativa d'aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d'activitats.Conèixer el procés i...
  En aquest espai trobaràs els enllaços cap a les pàgines, eines i recursos que el CAATEEB posa a la teva disposició per al desenvolupament de...
  Espai on trobarás els enllaços als diferents serveis de Relacions Legals i Assessoria Jurídica que posa el CAATEEB a disposició dels seus co...