Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

X

Xalet

Casa situada fora de la ciutat o als suburbis, generalment unifamiliar i voltada de jardí.


Xarxó

Eina de picapedrer que serveix de plantilla per a picar les dovelles d'un arc, i que consisteix en una peça de fusta tallada de manera que forma un angle mixtilini igual al que han de fer els llits plans de dites dovelles amb la superfície corbatada de l'intradós.


Xebronar

Posar xebrons als taulons o bigues d'un sòtil o d'una teulada.


Xinxeta

Clauet de cap gros i circular, que serveix per a clavar o subjectar papers en un tauler de dibuix, etc.


Xinxollar

Remenar o remoure l'abeurada, abans d'abocar-la per entre les juntes de les peces de construcció, imprimint al cadaf o al poal un moviment circular perquè no quedin baixos  ni el ciment quedi apilotat.


Xitxarra

Instrument per a foradar que empren els ferrers per a fer forats als racons i llocs poc accessibles de peces metàl·liques. Consisteix en una peça cilíndrica i dentada proveïda d'una broca o trepant, que va girant impulsada, a través d'un cadell, per una palanca feta anar manualment amb un moviment de vaivé.