Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

R

Raconera

Part de paret compresa entre un racó i el buit d'una obertura propera. / Prestatge fet d'obra a un racó d'habitació, per a tenir-hi objectes.


Rafal

Cobert de teulada sostingut per pilars, generalment davant el portal o en la terrassa d'una casa, per a defensar de la pluja, del sol, etc. / Cobert fet a manera d'umbracle tapat amb canyes, rama, fustes, etc.


Ràfec

Part de la teulada d'un edifici, que surt enfora de la línia vertical de la façana. / DE FUSTA. Volada feta de taulons que es posa certes teulades i que sosté la canal de recollida d'aigua.


Rambla

Passeig fet sobre el que havia estat el llit d'una antiga riera o torrent; nom que es dóna a altres passeigs urbans.


Raspa

Espècie de llima amb les aspreses més grosses i sortides, que usen els picapedrers o paletes per a rebaixar o debastar certes pedres mareses, matar o enrodonir cantells, etc.


Rebaix

Tall rectangular fet al llarg d'un cantell d'una peça de pedra o de fusta, per a disminuir el gruix. / Part d'un terreny que ha estat rebaixat.


Reixeta

Reixa petita; finestrella reixada; finestró o forat guarnit de reixa que hi ha a la porta o prop de la porta d'una casa per a poder mirar des de dins qui és qui truca.


Remirament

Atenció i diligència en fer una obra o qualsevol altre treball amb perfecció.


Rosetó

Obertura circular practicada en el mur d'una església, calada i envidrada amb vidres de colors.