Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES

P

Parament

Qualsevol de les dues cares d'una paret. / Qualsevol dels sis costats d'un mitjà o carreu quan es correspon a la cara o parament d'una paret.


Paredar

Fer paret; construïr les parets d'un edifici amb maons o amb pedres. / Tapar o massissar una obertura, convertint-la en paret.


Pastell

Peçó; tros de rajola, totxo, etc. que es talla de mida per a poder completar un treball. / Pedaç que es posa a una peça de fusta per adobar-la.


Patafi

Bunyol; cosa mal feta, esguerrada, que no ha sortit bé.


Pavès

Peça de vidre emmotlla de forma quadrada, rectagunlar o circular, que es col·loca en trspols, mitjanades i sostres per a deixar passar la calor.


Pinyonenc

Avellanat; terreny molt dur, conglomerat format per fragments de diverses roques.


Pròstil

Es diu del temple que tenia un pòrtic amb columnes només a la part anterior.


Q

Quadrejar

Escairar; picar o tallar una peça de construcció de manera que les cares formin angles rectes


Quinal

Joc de dos ternals combinats, cadascun dels quals té tres corrioles, que serveix per pujar grans pesos.


Quint

Peça de marès de forma rectangular de 60 cm. de llargària de 40 d'ample i tallada de 4 de gruix, que serveix per fer sostres de teulada.


R

Raconera

Part de paret compresa entre un racó i el buit d'una obertura propera. / Prestatge fet d'obra a un racó d'habitació, per a tenir-hi objectes.


Rafal

Cobert de teulada sostingut per pilars, generalment davant el portal o en la terrassa d'una casa, per a defensar de la pluja, del sol, etc. / Cobert fet a manera d'umbracle tapat amb canyes, rama, fustes, etc.


Ràfec

Part de la teulada d'un edifici, que surt enfora de la línia vertical de la façana. / DE FUSTA. Volada feta de taulons que es posa certes teulades i que sosté la canal de recollida d'aigua.


Rambla

Passeig fet sobre el que havia estat el llit d'una antiga riera o torrent; nom que es dóna a altres passeigs urbans.


Raspa

Espècie de llima amb les aspreses més grosses i sortides, que usen els picapedrers o paletes per a rebaixar o debastar certes pedres mareses, matar o enrodonir cantells, etc.


Rebaix

Tall rectangular fet al llarg d'un cantell d'una peça de pedra o de fusta, per a disminuir el gruix. / Part d'un terreny que ha estat rebaixat.


Reixeta

Reixa petita; finestrella reixada; finestró o forat guarnit de reixa que hi ha a la porta o prop de la porta d'una casa per a poder mirar des de dins qui és qui truca.


Remirament

Atenció i diligència en fer una obra o qualsevol altre treball amb perfecció.


Rosetó

Obertura circular practicada en el mur d'una església, calada i envidrada amb vidres de colors.


S

Sagetera

Obertura molt estreta practicada en un mur d'una antiga fortificació que servia, des d'ella, per a poder tirar sagetes a l'enemic.


Sapí

Fusta resionosa, molt usada en construcció per a fer portes i finestres, de la qual n'hi ha varietats.


Saranda

Garbell; instrument compost d'un bastiment rectangular amb una malla de filferro, que serveix per a porgar-hi grava, calç, arena i altres materials.


Sarcòfag

Sepulcre ornamentat amb escultures, baix-relleus, inscripcions, etc.


Sardinell

Sèrie de maons posats de cantell, de manera que es besin cara a cara, formant una vorada, un llindar, el coronament d'una paret, etc. / Marxapeu, llindar o escaló d'entrada a una habitació, especialment el que està fet de maons col·locats de cantell.


Sauló

Arena grossa i feixuga. / Terra arenosa. / Serradís de les peces de marès. / Pedreny maresenc per a fer voltes de forn.Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES