Amplitud

Amplària. Buit o espai queda entre dues peces que hom ha d'encaixar una en l'altra.

» Glosario