Badalot

Obertura elevada que dóna pas a la llum dins d'una habitació. / Part superior de la caixa d'escala, que sobresurt de la coberta, per on hi entra claror. / Buc o caixa de l'escala d'una casa.

» Glosario