Ornament

Tot allò que s'aplica a les parts principals d'una obra arquitectònica per embellir-la.

» Glosario