Buc

Conjunt de les  parets mestres i laterals d'un edifici, compreses les embigades dels pisos i la coberta. / Conjunt de les parets que limiten una escala. / Caixer per on puja o baixa la cabina d'un ascensor. / Campana de xemeneia. / Les parets que limiten l'espai que ocupa una escala.

» Glosario