Contractació de subministraments energètics II (Gas i Aigua) (Videoconferència) - Y20501

Objectius

  • Donar una visió ràpida sobre la contractació de subministraments energètics, en aquest cas electricitat, des d'un habitatge a una gran indústria.
  • En acabar aquest mòdul l'alumne serà capaç d'entendre els termes d'una factura i poder optimitzar-ne la seva contractació.

Programa

  1. Conceptes inicials.
  2. Tipus de tarifes.
  3. Conceptes de la facturació.