Protecció front el Radó (Videoconferència) - Y20101

Descripció

El radó és un gas radioactiu, d'origen natural, que es produeix a partir de la desintegració radioactiva natural de l’urani. No té olor, color, ni sabor i el podem tenir present en l’interior dels edificis. Avui sabem que el radó és la segona causa de càncer de pulmó en les persones, però encara és un gran desconegut.

El passat 27 de desembre del 2019, es va publicar una modificació del CTE, amb la que es modifica la part I del CTE (Capítol 3. Article 13, paràgraf 3) incloent una nova exigència reglamentària per la qual els edificis han de disposar dels mitjans adequats per limitar el risc previsible d’exposició inadequada al radó procedent del terreny en els recintes tancats i una nova secció en el document bàsic DB HS del CTE, “Sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón” . Per tal de donar a conèixer aquesta nova secció del CTE, la seva interpretació i futura aplicació s’ha organitzat aquesta jornada.

Objectius

 • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer el radó i els seus efectes en la salut, capacitant als tècnics per a dissenyar, dimensionar i redactar la solució tècnica més adequada per a la protecció a l’exposició al radó.

Programa

 1. Nova exigència del CTE.
 2. El radó: un gas noble radioactiu d’origen natural.
 3. La radioactivitat.
 4. Entrada i acumulació en recintes tancats.
 5. Efectes en la salut.
 6. Justificació del compliment.
 7. Execució.
 8. Eines de mesurament.
 9. Manteniment.
 10. Mitigació en edificis existents.Professorat


Jordi Marrot.
Arquitecte tècnic i graduat en ciències i tecnologia de l’edificació. Responsable de la unitat de rehabilitació i medi ambient del CAATEEB. Consultor tècnic d’edificació certificat amb la categoria excel·lent per ACP.


 Tornar a la pàgina principal