Rehabilitació i sostenibilitat

Postgrau Rehabilitació i Sostenibilitat d'edificis res...

Llicències d'activitat (llicències ambiental) - Videoc...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Co...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Ta...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Ac...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Pa...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Pa...

Inspeccions ITE. Casos pràctics - R20005

Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitac...

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis (Video...

Màster en Rehabilitació en Edificació - R50113

Intervencions dels ajuntaments en matèria d'edificis en...

Llicències d'activitat (llicències ambiental) - Videoc...

El projecte de rehabilitació de forjats de fusta

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construcc...

Implantació d'ascensors en edificis existents

Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitac...

Llicències d'activitat (llicències ambiental ) - VIDEO...

El llibre de l'edifici (Videoconferència) - R21007

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis (Video...