PresentacióLa patologia i l’estudi de construccions existents és un camp molt ampli en el que és difícil sistematitzar unes pautes d’actuaci...
ObjectiuDonar a conèixer la matèria d'accessibilitat  per a la preparació de les oposicions a tècnic mig de l’Ajuntament de ...
ObjectiuDonar a conèixer la matèria de patologies per a la preparació de les oposicions a tècnic mig de l’Ajuntament de Barcelona...
ObjectiusConèixer la normativa d'aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d'activitats.Conèixer el procé...
ObjectiusAdquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de lli...
PresentacióA partir de l’entrada en vigor, el passat 26 de febrer de 2011, del Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció ...
Objectius Aprendre mètodes senzills de càlcul per a aplicar en obres de rehabilitació. Dotar d'eines ...
ObjectiusConèixer la normativa d'aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d'activitats.Conèixer el procé...
La rehabilitació i el seus diferents nivells, diagnosi prèvia, reparació, restauració i/o eficiència energètica de l’env...
PresentacióLa patologia i l’estudi de construccions existents és un camp molt ampli en el que és difícil sistematitzar unes pautes d’actuaci...