Rehabilitació i sostenibilitat

Aerotèrmia. Control d’execució en instal·lacions d’aero...

Intervencions dels ajuntaments en matèria d'edificis en...

Aerotèrmia. Control d’execució en instal·lacions d’aero...

Llicències d'activitat (llicències ambiental) - Videoc...

Postgrau Rehabilitació i Sostenibilitat d'edificis res...

Postgrau en Rehabilitació Energètica NEXT GENERATION

Estintolaments. Casos pràctics (Videoconferència) - R13...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Co...

Llicències d'activitat (llicències ambiental) - Videoc...

Postgrau Rehabilitació i Sostenibilitat d'edificis res...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Ta...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Ac...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Pa...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Pa...

Inspeccions ITE. Casos pràctics - R20005

Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitac...

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis (Video...

Màster en Rehabilitació en Edificació - R50113

Intervencions dels ajuntaments en matèria d'edificis en...

Llicències d'activitat (llicències ambiental) - Videoc...