OBJECTIUS Aquest curs té com objectiu donar les directrius per realitzar la prediagnosi  de façanes, mitgeres i patis i poder a...
La rehabilitació i el seus diferents nivells, diagnosi prèvia, reparació, restauració i/o eficiència energètica de l’env...
OBJECTIUSAdquirir coneixements de l'articulat legal sobre el deure de conservació dels edificis.Adquirir coneixements pràctics sobre l...
ObjectiusConèixer la normativa d'aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d'activitats.Conèixer el procés i...
ObjectiuL’objectiu d’aquest curs és l’aprenentatge d’una metodologia per a realitzar projectes de rehabilitació per a so...
PresentacióLa patologia i l’estudi de construccions existents és un camp molt ampli en el que és difícil sistematitzar unes pautes d’actuaci...
ObjectiuAquest curs té com objectiu donar les directrius principals per a realitzar un correcte disseny d’implantació d’...
ObjectiusAprendre mètodes de càlcul senzills per aplicar en obres de rehabilitació.Es facilitarà als alumnes un conjunt d’eines...
ObjectiusConèixer la normativa d'aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d'activitats.Conèixer el procé...
ObjectiusAdquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de llibre de l’edif...
OBJECTIUS Aquest curs té com objectiu donar les directrius per realitzar la prediagnosi  de façanes, mitgeres i patis i pode...
ObjectiusAnalitzar el projecte de rehabilitació de la casa de les aigües de Trinitat Nova (Barcelona), fent èmfasi en la intervenció e...
OBJECTIUS Aquest curs té com objectiu donar les directrius per realitzar la prediagnosi  de façanes, mitgeres i patis i pode...
ObjectiusAdquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de llibre de l’edif...
OBJECTIUS Aquest curs té com objectiu donar les directrius per realitzar la prediagnosi  de façanes, mitgeres i patis i pode...
ObjectiusAdquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de llibre de l’edif...
DescripcióAmb aquesta formació es persegueix desenvolupar la capacitat per a intervenir en apuntalaments tant en edificis existents co...
PresentacióA partir de l’entrada en vigor, el passat 26 de febrer de 2011, del Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció ...
ObjectiusConèixer la normativa d'aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d'activitats.Conèixer el procé...
ObjectiusAdquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de lli...