ObjectiusAdquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de llibre de l’edif...
OBJECTIUS Aquest curs té com objectiu donar les directrius per realitzar la prediagnosi  de façanes, mitgeres i patis i pode...
ObjectiusAnalitzar el projecte de rehabilitació de la casa de les aigües de Trinitat Nova (Barcelona), fent èmfasi en la intervenció e...
OBJECTIUS Aquest curs té com objectiu donar les directrius per realitzar la prediagnosi  de façanes, mitgeres i patis i pode...
ObjectiusAdquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de llibre de l’edif...
OBJECTIUS Aquest curs té com objectiu donar les directrius per realitzar la prediagnosi  de façanes, mitgeres i patis i pode...
ObjectiusAdquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de llibre de l’edif...
DescripcióAmb aquesta formació es persegueix desenvolupar la capacitat per a intervenir en apuntalaments tant en edificis existents co...
PresentacióA partir de l’entrada en vigor, el passat 26 de febrer de 2011, del Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció ...
ObjectiusConèixer la normativa d'aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d'activitats.Conèixer el procé...
ObjectiusAdquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de lli...
La rehabilitació i el seus diferents nivells, diagnosi prèvia, reparació, restauració i/o eficiència energètica de l’env...
ObjectiusAprendre mètodes de càlcul senzills per aplicar en obres de rehabilitació.Es facilitarà als alumnes un conjunt d’eines...
Aquest curs és la prova pilot de la Web Conference.El curs es podrà seguir presencialment a la seu del Col·legi a Barcelona. I es podr...
PresentacióA partir de l’entrada en vigor, el passat 26 de febrer de 2011, del Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció ...
OBJECTIUSAdquirir coneixements de l'articulat legal sobre el deure de conservació dels edificis.Adquirir coneixements pràctics sobre l...
PresentacióLa patologia i l’estudi de construccions existents és un camp molt ampli en el que és difícil sistematitzar unes pautes d’actuaci...
ObjectiuDonar a conèixer la matèria d'accessibilitat  per a la preparació de les oposicions a tècnic mig de l’Ajuntament de ...
ObjectiuDonar a conèixer la matèria de patologies per a la preparació de les oposicions a tècnic mig de l’Ajuntament de Barcelona...
ObjectiusConèixer la normativa d'aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d'activitats.Conèixer el procé...