Rehabilitació i sostenibilitat

Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis exis...

Anàlisi de materials i danys en la construcció - R91201

Intervencions dels ajuntaments en matèria d'edificis en...

Màster en Rehabilitació en Edificació - R50114

Postgrau en Rehabilitació Energètica NEXT GENERATION

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria I...

Balanç d’energia dels edificis i materials d’aïllament...

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria H...

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria A...

Inspeccions ITE. Casos pràctics - R20007

Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis exis...

Tecnologies constructives per a la rehabilitació energè...

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria C...

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construcc...

Estintolaments. Casos pràctics (Videoconferència) - R13...

Postgrau en Rehabilitació Energètica NEXT GENERATION

Postgrau Rehabilitació i Sostenibilitat d'edificis res...

Llicències d'activitat (llicències ambiental) - Videoc...

Aerotèrmia. Control d’execució en instal·lacions d’aero...

Intervencions dels ajuntaments en matèria d'edificis en...