Vés al contingut principal

Inspeccions ITE. Casos pràctics - R20009

Descripció

Aquest curs és una continuació del curs Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis existents. Així doncs, en aquest curs principalment es treballaran casos pràctics i no s'explicaran conceptes ja desenvolupats a l'anterior curs, que es donen per sabuts (tot el relacionat amb el Decret 67/2015 sobre la ITE, l'informe ITE, el programa de rehabilitació, el llibre de l'edifici, honoraris i criteris generals de diagnosi i terapèutica, diagnosi i terapèutica d'estructures de fusta, diagnosi i terapèutica de parets de tàpia, introducció a anàlisi de casos reals de diagnosi i terapèutica, etc.).

En aquest curs es preveu fer especial incidència en la part pràctica de qualificar deficiències constructives, seguint els criteris del Decret 67/2015 sobre la ITE, a través de mostrar gran quantitat d'imatges d'elements constructius i analitzar casos reals. També es tractarà la part de diagnosi i terapèutica d'estructures de formigó armat.

Objectiu

 • Adquirir coneixements per intervenir en la diagnosi i el tractament terapèutic d'estructures de formigó armat.
 • Assolir coneixements de tipus pràctic per intervenir en diagnosi i terapèutica d'edificis existents, especialment orientat en el marc de la ITE. Especial incidència en fer pràctiques de qualificació de deficiències.
 • Adquirir coneixements per intervenir en casos d'urgència.

Programa

 1. Diagnosi i terapèutica d'estructures de formigó armat. Aplicació a la ITE
 2. Introducció a altres tipus de deficiències (a parets de maçoneria, a parets de fàbrica ceràmica, a cobertes, a façanes, a murs de contenció, humitats, etc.)
 3. Anàlisi de casos reals d'inspecció, diagnosi i terapèutica d'edificis existents. Aplicació a la ITE. Entre el casos reals a analitzar, on es preveu mostrar gran quantitat d'imatge, estan els següents:
  1. Carbonatació de formigó i corrosió d'armadures.
  2. Degradacions d'estructures amb ciment aluminós.
  3. Humitats
  4. Atacs biòtics a estructures de fusta
  5. Lesions a parets de tàpia
  6. Degradacions a façanes
  7. Degradacions a cobertes
  8. Degradacions a parets de fàbrica ceràmica
  9. Lesions a estructures metàl·liques
  10. Variades casuístiques d'esquerdes i quadres de fractura
  11. Degradacions a parets de maçoneria
  12. Lesions a arcs i voltes
  13. Lesions a murs de contenció
  14. Lesions a fonaments
  15. Afectació pel foc
  16. Intervencions d'urgència.

Aquest curs és una continuació del curs "Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis existents". Així doncs, en aquest curs principalment es treballaran casos pràctics i no s'explicaran conceptes ja desenvolupats a l'anterior (tot el relacionat amb el Decret 67/2015 sobre la ITE, l'informe ITE i criteris generals de diagnosi i terapèutica).


 Tornar a la pàgina principal