Vés al contingut principal

Càlculs senzills en obres de Rehabilitació. Estructures de fusta - R91501

Objectiu

  • Aprendre mètodes de càlcul senzills per aplicar en obres de rehabilitació amb estructura de fusta. Es facilitarà als alumnes un conjunt d’eines elementals, tipus fitxes de càlcul, que li ajudaran a desenvolupar una metodologia estructural.
  • Aprendre mètodes de càlcul senzills per aplicar en obres de rehabilitació amb estructura de fusta.

Programa

  1.       Descens de càrregues: càlcul a aplicar segons la normativa vigent.
  2.       Càlcul i comprovació de biga de fusta.
  3.       Càlcul i comprovació de pilar de fusta.
  4.       Tipus de reforços metàl·lics en estructures de fusta.
  5.       Exemples pràctics en rehabilitació d’estructura fusta. 


 Tornar a la pàgina principal