Vés al contingut principal

Formació Superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU) - S14925

a el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures.

com a centre acreditat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,  per impartir la formació requerida per elaborar plans d’autoprotecció, us presenta el curs superior per tal d’obtenir l’acreditació de personal competent.

 

 

Instal·lacions amb explosius.

         c. Instal·lacions amb substàncies radioactives.

         d. Instal·lacions amb matèries biològiques perilloses.

         e. Llei de prevenció i seguretat contra incendis en activitats, establiments, infraestructures i edificis. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.

         f. Preses i embassaments.

         g.Transport de persones i de material (Carreteres/Túnels, Ports, Aeroports,...).

         h. EGA's (Edificis de Gran Alçada). 

         h. Estructura organitzativa d'un PAU i actuacions en cas d'emergència. 

 

3. Exercicis pràctics i projecte final.

         a. Pràctiques d'elaboració de PAU.

         b. Simulacre d'emergència. 

 

El curs és d’una durada de 80 hores, de les quals 24 seran presencials i la resta seran complementades amb casos pràctics i lectures (24 hores presencials i 56 hores no presencials).  

 

 Poden accedir a aquest curs per elaborar plans d'autoprotecció, personal tècnic que hagi superat un curs de formació bàsica de 140 hores.