Seguretat i Salut a les obres

Curs per obtenir la certificació tècnica de nivell avan...

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incend...

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU...

Formació Superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (P...

Preparació a proves d’oposició de tècnic mig. Matèria S...

Sessió consultes Examen Curs Bàsic prevenció incendis.

Postgrau Coordinador de Seguretat i Salut en la constru...

Coordinació de seguretat i Salut en obres sense project...

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU...

Formació Superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (P...

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incend...

Guia pràctica del coordinador de seguretat (videoconfer...

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU...

Guia pràctica del coordinador de seguretat (videoconfer...

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incend...

EPI's i Proteccions col·lectives (Videoconferència) - Y...

Aplicació pràctica de la Guia SEREM (Videoconferència) ...

Guia pràctica del coordinador de seguretat - S12244

Postgrau Coordinador de Seguretat i Salut en la constru...

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU...