ObjectiuDonar a conèixer la matèria de seguretat (estudi bàsic)  per a la preparació de les oposicions a tècnic mig de l’Ajunta...
Sessió consultes per examen :Certificació tècnica de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d'incendis 

Presentació Des de l'aparició de l'RD 1627/97 es va implantar una figura professional específica, el Coordinador de Seguretat. Els co...
Objectiu
Desenvolupar una metodologia per les a les tasques  a dur a terme  com a coordinador de seguretat en la fase...
PresentacióEl Decret 30/2015, del 3 de març, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’au...
a el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures. com a centre acred...
DescripcióAquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Segure...
Objectiu
Desenvolupar una metodologia per les a les tasques  a dur a terme  com a coordinador de seguretat en la fase...
PresentacióEl Decret 30/2015, del 3 de març, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autop...
Objectiu
Desenvolupar una metodologia per les a les tasques  a dur a terme  com a coordinador de seguretat en la f...
DescripcióAquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Segure...
Objectius Conèixer el marc normatiu i els principals EPI’s i elements de protecció col·lectiva.ProgramaMarc normatiu.Principals r...
OBJECTIUSExplicar al professional com ha d'utilitzar la Guia SEREM i la seva aplicació a la pràctica en treballs de rehabilitació...
Objectiu
Desenvolupar una metodologia per les a les tasques  a dur a terme  com a coordinador de seguretat en la f...
Presentació Des de l'aparició de l'RD 1627/97 es va implantar una figura professional específica, el Coordinador de Seguretat. Els co...
PresentacióEl Decret 30/2015, del 3 de març, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’au...
a el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures. com a centre ac...
Objectiu
Desenvolupar una metodologia per les a les tasques  a dur a terme  com a coordinador de seguretat en la f...
a el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures. com a centre ac...
PresentacióEl Decret 30/2015, del 3 de març, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’au...