Seguretat i Salut a les obres

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria S...

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria ...

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU...

Formació Superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (P...

Curs per obtenir la certificació tècnica de nivell avan...

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incend...

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU...

Formació Superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (P...

Postgrau Coordinador de Seguretat i Salut en la constru...

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU...

Guia pràctica del coordinador de seguretat (videoconfer...

Formació Superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (P...

Curs per obtenir la certificació tècnica de nivell avan...

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incend...

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU...

Formació Superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (P...

Preparació a proves d’oposició de tècnic mig. Matèria S...

Sessió consultes Examen Curs Bàsic prevenció incendis.

Postgrau Coordinador de Seguretat i Salut en la constru...

Coordinació de seguretat i Salut en obres sense project...