Introducció a la diagnosi i terapèutica d’humitats a edificis - Next Generation - R24101

Objectiu

 • Tractar les principals característiques de les humitats més abundants a edificis, i quins són els tractaments terapèutics per a solucionar-les.

Programa

 1. Introducció.
 2. Humitats més freqüents.
  1. Humitats de capil·laritat.
  2. Humitats de condensació.
  3. Humitats originades per filtracions de coberta o façana.
  4. Humitats originades per filtracions a través dels murs de contenció de terres.
  5. Humitats originades per pèrdues de canonades.
 3. Terapèutica.
 4. Patologies estructurals que provoquen les humitats.
 5. Malalties produïdes per humitats a edificis.
 6. Material addicional.
 Tornar a la pàgina principal