Vés al contingut principal

Anàlisi de materials i danys en la construcció - R91201

Objectiu

Conèixer les tècniques per a avaluar les propietats resistents dels materials que constitueixen l’estructura. 

Saber quins són els danys que pot tenir un element estructural, tant els que són visibles com els que no ho són, per a poder planificar les investigacions en obra amb eficàcia.

 
Programa

1. Danys en estructures de fusta.
2. Danys en estructures de fàbrica i maçoneria.
3. Tipologia de fissures. Danys deguts al comportament mecànic del formigó.
4. Avaluació de la resistència del formigó. Tractament de resultats. Casos pràctics d'assaig i anàlisi de materials.
5. Composició de l'acer. Danys en estructures metàl·liques. Avaluació de la resistència de l'acer.

Durada

12 hores

Calendari

Dijous  1, 8 i 15 de juny de 15 a 19 h