Vés al contingut principal

Intervencions dels ajuntaments en matèria d'edificis en mal estat (Videoconferència) - R21106

OBJECTIUS

 • Adquirir coneixements de l'articulat legal sobre el deure de conservació dels edificis.
 • Adquirir coneixements pràctics sobre les formes d'intervenir dels ajuntaments en matèria d'edificis privats en mal estat.
 • Adquirir coneixements d'aquella part de la ITE que pot incidir en els ajuntaments.
 • Adquirir coneixements pràctics sobre com intervenir els ajuntaments en cas de desallotjaments d'edificis per raons de risc. 
 • Adquirir coneixements sobre intervencions en àrees urbanes.
 • Adquirir coneixements sobre el desenvolupament de campanyes de conscienciació ciutadana.


PROGRAMA

 1. El deure de conservació dels edificis
 2. Mecanismes de l'Administració Local per intervenir. L'ordre d'execució. L'execució subsidiària
 3. Exemples pràctics i casos reals. Com intervenir en cada cas per part de l'Administració Local. Algunes de les consultes reals realitzades per ciutadans a ajuntaments i que s'analitzaran al curs són les següents:
  1. Llogater que diu que l'edifici on viu té risc d'ensorrament i el propietari no fa cas.
  2. Propietari que diu estar preocupat per l'estat de l'estructura de l'edifici i vol que tècnic municipal la revisi.
  3. Comunitat de propietaris que diu que hi ha greu lesió estructural a l'edifici, però com no es posen d’acord, no ho arrangen.
  4. Propietari que diu que hi ha risc de despreniments de la façana de casa seva a la via pública.
  5. Propietari que diu que hi ha risc de despreniments de la façana posterior de casa seva a pati posterior de la finca.
  6. Llogater que diu que hi ha humitats intenses a casa seva i el propietari no ho arregla.
  7. Propietari que diu que el seu edifici és de recent construcció i té deficiències diverses.
  8. Propietari que diu que el seu edifici té deficiències per culpa de l'obra del costat.
  9. Propietari que diu que el seu edifici té deficiències per culpa de l'edifici del costat.
  10. Persona que vol comprar un habitatge i pregunta si "té luminosi".
 4. La ITE a Catalunya. El comunicat de risc. Com intervenir per part de l'Administració Local.
 5. Protocol d'intervenció de l'ajuntament en cas de desallotjament d'edifici per raons de risc.
 6. L'expedient de ruïna.
 7. Intervenció en àrees urbanes. Macrocirurgia.
 8. Campanyes de conscienciació ciutadana vers el manteniment preventiu dels edificis. Màrqueting directe.

 Tornar a la pàgina principal