Vés al contingut principal

Postgrau en Rehabilitació Energètica NEXT GENERATION

La rehabilitació suposa tornar un immoble al seu estat original, i fer-ho energèticament permet que aquest millori el seu comportament i l’impacte ambiental que se'n deriva de la seva activitat. En els últims anys les administracions públiques, liderades per iniciatives Europees com els fons Next Generation EU han potenciat la inversió pública i privada en projectes en aquest àmbit.

Es preveu que aquests fons de recuperació europeu representin un factor de competitivitat per a tots els països membres, potenciant la transformació energètica, tan necessària, i millorant un sector estratègic per al nostre país com és la construcció.

És per aquest motiu que el sector necessita professionals amb una preparació específica i tècnica en aquest àmbit, que siguin capaços de prendre decisions en matèria energètica, aplicar criteris de sostenibilitat per la selecció de solucions constructives, simular el comportament energètic d'una determinada decisió de projecte i valorar el cost-benefici de les inversions previstes.  

L’abast del programa cobreix tots els àmbits d'influència enla rehabilitació energètica del parc immobiliari, aplicant millores a nivell constructiu, d’instal·lacions i fonts energètiques per assolir un veritable nZEB, tenint en compte l'anàlisi econòmic de les millores i l’obtenció de possibles fonts de finançament de les inversions.  El programa guiarà a l'alumne en tots aquests conceptes relacionats, reforçant sempre els conceptes desenvolupats amb treball pràctic que permetrà consolidar el coneixement.

Es tracta d’un postgrau amb una visió de la demanda actual del mercat, amb professionals a peu de carrer que treballen activament en els diferents camps que formen part d'aquest programa.

PROGRAMA

 1. Aproximació a la Rehabilitació Energètica.
  1. Rehabilitació Energètica i conceptes energètics bàsics.
  2. Normativa de referència en Rehabilitació energética.
  3. Punt de partida: Auditoria energètica prèvia.
  4. Interpretació de dades de certificats energètics.

 2. Anàlisi i modelat energètic previ.
  1. Eina HULC de certificació energètica com a punt de partida.
  2. Modelació de pots tèrmics amb l'eina Therm.
  3. Modelat energètic. SketchUp-OpenStudio-SG Save.

 3. Ajust de la demanda energètica (Envolupant).
  1. Millora de l'estanqueïtat i l’aïllament de l'envolupant.
  2. Aplicació de solucions bioclimàtiques – passives.
  3. Simulació de millores a la demanda energètica (modelat amb SketchUp-OpenStudio-SG Save).

 4. Ajust del rendiment energètic (Instal·lacions).
  1. Diagnòstic energètic de les Instal·lacions.
  2. Millora del rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
  3. Millora del rendiment de les instal·lacions elèctriques.
  4. Simulació de millores de rendiment energètic – instal·lacions (modelat amb SketchUp-OpenStudio-SG Save).

 5. Reducció del consum energètic (renovables).
  1. Fonts de producció energètica in-situ.
  2. Aproximació a l’energia solar fotovoltaica.
  3. Dimensionat bàsic de la producció energètica.
  4. Simulació de millores de producció energètica – instal·lacions (modelat amb SketchUp-OpenStudio-SG Save).

 6. nZEB en Rehabilitació.
  1. Estratègies de projecte per arribar al nZEB: casos pràctics.
  2. Introducció al concepte Passivhaus en rehabilitació.
  3. LEED, BREEAM, VERDE des del punt de vista de la rehabilitació.
  4. Visita a edifici representatiu.

 7. Execució i Manteniment d’edificis nZEB.
  1. Bones pràctiques d'execució d'obra d'edificis nZEB.
  2. Bones pràctiques de manteniment d'edificis nZEB.
  3. Monitorització energètica i telegestió d'edificis.
  4. Programes d'impuls, d'ajudes i fons per la REE + Comunitats energètiques.

 

 1. Aspectes econòmics en rehabilitació energètica.
  1. Càlcul d’honoraris professionals.
  2. Models de negoci a partir de la Rehabilitació Energètica.
  3. Eines per l'analisi financer del cost de cicle de vida.
  4. Aplicació pràctica d'eines financeres i ACCV.

 Tornar a la pàgina principal