Postgrau Rehabilitació i Sostenibilitat d'edificis residencials - R50402

Aquest Postgrau et serà d'utilitat per ser un expert en la rehabilitació d'edificis residencials. D'aquesta manera podràs optar a les oportunitats laborals dels Fons Europeus - NEXT GENERATION.
Aquest postgrau es planteja per aprofundir en els coneixements i refermar l’especialització dels tècnics en aquest àmbit professional. En ell s’hi plantegen els coneixements bàsics que regeixen els criteris de manteniment dels edificis residencials, amb una visió amplia del que cal conèixer i dominar, així com de les eines que tenen al seu abast i que poden ajudar a portar-ho a la pràctica.

Mòdul 1. Rehabilitar per a la propera generació “Next Generation” 

 • Rehabilitació i Sostenibilitat. El futur és possible
 • Funcions del tècnic en rehabilitació i sostenibilitat

 

Mòdul 2. La gestió de l’edificació residencial 

 • Legislació. Responsabilitat i obligacions de propietaris i usuaris
 • Administració d’una comunitat de propietaris
 • La gestió de cooperatives d’habitatges
 • Les oficines d’habitatge
 • La gestió del parc públic d’habitatges
 • El pla territorial sectorial d’habitatges

 

Mòdul 3. Conservació, Manteniment i Rehabilitació 

 • La ITE, inspecció i redacció d’una ITE. Programa de rehabilitació
 • La ITEE estructural
 • Idoneïtat, tramitació i errors freqüents en ITE’s
 • Propedèutica i semiologia en edificació
 • La diagnosi de patologia en la construcció
 • La decisió de rehabilitar. La reflexió i el projecte
 • El pressupost i l’execució de l’obra. Segell CONSTA
 • Redacció, organització i gestió de llibre de l’edifici
 • Direcció, tancament i legalització de l’obra

 

Mòdul 4. La seguretat estructural 

 • La seguretat en cas d'incendi
 • La seguretat estructural
 • Intervenció en rehabilitació estructural

 

Mòdul 5. Les condicions d’accessibilitat 

 • Conceptes generals d'accessibilitat universal. Legislació. Adaptació funcional, productes de suport, criteris DALCO. La intervenció. Els ajustos raonables
 • Millores d’accessibilitat. El projecte d’ascensor

 

Mòdul 6. Rehabilitació sostenible 

 • La insostenibilitat, l’eficiència i la biohabitabilitat
 • Les certificacions ambientals d’edifici
 • Avaluació energètica d’edificis
 • Modelat energètic. Sketchup-OpenStudio-SG Save- CE3X
 • La certificació energètica d’edificis
 • La integració de les energies renovables
 • La mitigació del radó
 • L’erradicació de l’amiant
 • L’electroclima
 • Productes sostenibles i saludables
 • Els residus i l’economia circular. El passaport de materials

 

Mòdul 7. Llicències urbanístiques 

 • Tramitacions administratives
 • Les ordenances municipals. Dubtes més habituals
 • Idoneïtat, tramitació i errors freqüents en projectes

 

Mòdul 8. Finançament públic 

 • La recerca de fonts de finançament a la rehabilitació
 • Ajuts, subvencions i finançament a Catalunya
 • Ajuts i subvencions a l'Àrea Metropolitana
 • Ajuts i subvencions a Barcelona
 • Ajuts i subvencions a la Diputació de Barcelona
 • Ajuts i subvencions en energia a Catalunya

 

Mòdul 9. Finançament privat 

 • Finançament privat per part d’entitats financeres
 • Crowlending

 

Mòdul 10. El màrqueting de serveis 

 • La investigació de mercats. Nínxol de mercat. El posicionament
 • El preu del servei. El màrqueting digital
 • El procés i l'argumentari de vendes. La presentació de l'oferta
 • La fidelització

 

Mòdul 11. La gestió de la rehabilitació

 • La gestió integrada de projectes de rehabilitació

 

Mòdul 12. La contractació

 • Legislació de la contractació
 • Càlcul d'honoraris
 • El pressupost i tipus de contractes de manteniment

 

Mòdul 13. Les habilitats humanes 

 • Intel·ligència emocional
 • Comunicació efectiva
 • Negociació i gestió de conflictes
 • Gestió del temps

 

Mòdul 14. Projecte Tornar a la pàgina principal