Aerotèrmia. Control d’execució en instal·lacions d’aerotèrmia (Vilafranca) - R22901

Objectiu

  • Adquirir coneixements generals sobre les bombes de calor i l’aerotèrmia com a sistema de generació de fred i calor en edificis, amb l’objecte d’entendre i conèixer el funcionament i principis de l’aerotèrmia, així com les seves limitacions, condicions de disseny,...

Programa

.

L’aerotèrmia i l’energia solar fotovoltaica.

 


2. Terra radiant, fancoils i radiadors de baixa temperatura.

Transmissió de calor. Tipus d’emissors.

Superfícies radiants.

Descripció del terra radiant. Instal·lació i muntatge.

Fancoils.

Radiadors de baixa temperatura.

Exemples i fotografies.