Macros amb Excel (Videoconferència) - T24124

Objectiu

  • Adquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel

 Programa

  1. Les macros al Microsoft Excel
  2. Funcionalitat i exemples d'ús de les macro
  3. Comandaments d'Excel
  4. Pràctiques de creació i reutilització de macros
  5. Introducció a VBA (Visual Basic for Applications)